Log in

Obrazac za besplatan upis email adrese u Sudski registar

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru od 19. travnja 2019. godine propisana je obveza upisa bar jedne adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa. Da bi se ova pravila mogla provesti donesen je i Pravilnik o načinu upisa u Sudski registar, kojeg je donio Ministar pravosuđa, a objavljen je u NN 121/2019. od 11. prosinca 2019., gdje je navedeno propisano u čl. 52 istoga.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2399.html

Sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru. Neke tvrtke navedeno su rješavale u javnobilježničkim uredima uz odgovarajuće naknade javnim bilježnicima koje zajedno sa sudskom pristojbom iznose oko 500 kn.

No, Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte možete poslati i poštom preporučeno sa povratnicom na adresu Trgovačkog suda na kojemu je registrirana vaša tvrtka.
Adrese trgovačkih sudova u RH:
https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/trgovacki-sudovi-6437/6437

Uz zahtjev možete priložiti i dopis u kojem navodite da dostavljate zahtjev za upis email adrese tvrtke u Sudski registar ovjeren pečatom i potpisom svih članova uprave / direktora.
Za podnošenje zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte na ovaj način, ne plaća se sudska pristojba jer Uredbom o tarifi sudskih pristojbi nije propisano plaćanje pristojbe za obrazac zahtjeva za upis odnosno promjenu.

Na https://sudreg.pravosudje.hr možete provjeriti ima li Vaša firma već upisanu email adresu u Sudski registar.

Rok za upis email adrese u Sudski registar je do 01.09.2020.

Files:

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS/PROMJENU ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE

Informacije o datoteci
Kreirano 15-07-2020
Zadnja izmjena 15-07-2020

 

  • Objavljeno u eURED
Pretplati se na ovaj RSS feed