Log in

Kako rezervirati ime tvrtke

Prije registracije tvrtke trebate provjeriti je li ime koje ste željeli dati svojoj tvrtci slobodno. Ukoliko želite, u tom trenutku možete napraviti i rezervaciju imena, kako ga netko prije Vas ne bi registrirao.
Sve to morate napraviti osobno u uredima HITRO.HR.
Zakonski rok Trgovačkog suda je 3 dana da donese odluku temeljem zaprimljene dokumentacije.
Rok za rezervaciju imena je 3 radna dana.

Da bi rezervirali ime tvrtke morate popuniti Obrazac RZ koji možete skinuti sa Hitro.hr web stranice te ga ispisati u 2 primjerka, potpisati i platiti sudsku pristojbu.
Primjeri popunjavanja uplatnice su na poveznici, obratite pažnju da je za svaki Trgovački sud je drugačiji poziv na broj.

Predlagatelj, odnosno budući vlasnik firme, mora imati OIB, koji i strani državljani/stranci mogu jednostavno i brzo dobiti u uredima Porezne uprave https://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Documents/zahtjev-OIB.pdf.

Ukoliko niste u mogućnosti doći osobno, slobodno nam se obradite u vezi koraka koji se mogu odraditi online.

Jedna prijava i uplata pristojbe odnosi se na rezervaciju jednog imena društva.
Napomena:  Ukoliko je ime/naziv na jednom od službenih jezika Europske unije, prilikom rezervacije imena/naziva potrebno je dostaviti presliku prve stranice rječnika i presliku stranice na kojoj je riječ sa značenjem te riječi na hrvatskom jeziku.

Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena društva, te ukoliko ista zadovoljava sve zakonske kriterije vrši provedbu iste. Rezervirano ime društva vidljivo je na portalu sudreg.pravosudje.hr i vrijedi 30 dana, te ukoliko u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis u sudski registar, rezervirano ime društva se briše.