Log in

Knjigovodstvo

Ispravak porezne osnovice i PDV-a - novi Zakon i Pravilnik o porezu…

Obveza PDV-a po računu izdanom osobi koja je porezni obveznik Opoziv isporuke: Prodavatelj obavještava kupca o smanjenju porezne osnovice i PDV-a u slučaju opoziva isporuke. Kupac smanjuje pretporez na temelju primljenog odobrenja...

Osnivanje tvrtke

Trgovačka društva kao društva osoba ili društva kapitala

Trgovačko društvo je pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj uređeni Zakonom o trgovačkim društvima...

Virtualni ured

Radne dozvole za strance 2021

1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) i njime je na...