Log in

Knjigovodstvo

Ispravak porezne osnovice i PDV-a - novi Zakon i Pravilnik o porezu…

Nove odredbe o naknadnom smanjenju porezne osnovice odnose se na račune koji su izdani od 01.01.2024. godine za isporuke dobara i usluga, i to: u slučaju opoziva ili različitih vrsta popusta smanjenju...

Osnivanje tvrtke

Trgovačka društva kao društva osoba ili društva kapitala

Trgovačko društvo je pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj uređeni Zakonom o trgovačkim društvima...

Virtualni ured

Radne dozvole za strance 2021

1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) i njime je na...