Log in
Naziv firme*
Odgovorna osoba*
E-mail:
Telefon:*
-
Glavna djelatnost:
Obveznik PDV-a:*
Dinamika obračuna PDV-a:
Izlazni dokumenti - IRA (mjesečno): :*
Ulazni dokumenti - URA (mjesečno):*
Robno knjigovodstvo :*
Broj primki/kalkulacija mjesečno:*
Plaće-broj radnika / obračun doprinosa:*
Izaslani radnici (A1 potvrda):*
Obračun terenskog dodatka:*
Dugotrajna imovina:*
Poslovanje gotovinom:*
Fiskalna blagajna:*
Prosječni broj putnih naloga mjesečno:*
Izvještaj o loko vožnji:
Napomena:
Sigurnosni kod: