Log in

Posao (10)

PLAĆE U KNJIGOVODSTVU

Prvi interes posloprimaca obično su plaće. Može se generalno reći da plaće samostalnih stručnih suradnika za računovodstvo bez obzira na razinu stručne spreme, mogu biti veće i od plaća pravnika u državnoj upravi. No, zaposlenici državne uprave teško da će ikada doći do razine plaće voditelja računovodstva, čak i pred kraj radnog staža. Ali za postati samostalan i stručna osoba potrebno je steći radnog iskustva najmanje koliko i u većini zanimanja za polaganje stručnog, a taj period može biti i bitno duži obzirom na neprilagođenost studijskih programa potrebama poslovnog sektora. Za poslove za koje navedu da su kompetentni i imaju prakse, odabrani kandidati prolaze testiranje, a u najavi je i zakonska obaveza licenciranja, stoga pazite da znanja i iskustvo u prijavi opišete realno.

Ukoliko u kandidacijskom upitniku navedete da ne znate raditi niti polovicu od navedenih poslova, to ne znači da ne možete početi s radom i osposobljavanjem npr. kroz  stručno osposobljavanje, osposobljavanje na radnom mjestu, praksu, studentski rad, na poslovima asistenta itd., te napredovati kroz vrijeme stjecanjem iskustva. Stoga je važno da osposobljavanje odaberete u onoj struci u kojoj želite raditi, i da pokažete interes da se zadržite na tome mjestu u kontinuitetu dovoljno dugo da savladate osnove i u konačnici dođete do željene plaće. Velika je vjerojatnost da puno brže možete ostvariti veću plaću na nekim poslovima niže razine složenosti u npr. nekom trgovačkom centru ili proizvodnji, nego što je plaća ili naknada za vrijeme entry level poslova i osposobljavanja u financijama (bez obzira ide li ona na teret HZZ-a, ili na teret poslodavca koji u Vama vidi potencijal). Stoga je važno da budete sigurni što želite i s kojim ciljem prolazite početne faze učenja kroz rad i svojeg ulaganja u stjecanje praktičnog iskustva. Stručna sprema ili potencijal osobe nije garancija vještina i znanja, dok se iste ne potvrde kroz radno okruženje. Dakle, ako spadate u niže navedene skupine s radnim iskustvom 1-5 godina ili bez iskustva, ne bi trebalo napominjati da nije realno očekivati plaću osobe koja ima 10+ god. radnog iskustva (i koju uljudno svakodnevno zatrpavate pitanjima ili očekujete da pomaže u ispravcima Vaših grešaka). Isto tako nije realno na poziciji početnika tražiti plaću koju očekujete kroz par godina. Tržište rada je slobodno, i ako ćete tada smatrati da niste adekvatno valorizirani, puno lakše ćete naći novi posao, obzirom da se čak i tajnice lakše zapošljavaju ako imaju neka praktična predznanja o financijama i knjigovodstvu, isto tako i asistenti, administratori i sl. No, u obrnutom slučaju je malo drugačija situacija i teže je napraviti prijelaz.

https://www.mojaplaca.hr/placa/ekonomija-financije-racunovodstvo/knjigovoda

Želimo osobe koje će u našem timu ostati dugo i razvijati se osobno i profesionalno, stoga Vas molimo da se ne javljate ukoliko niste sigurni da je upravo to posao koji želite u dugoročnom smislu.

Radimo s odabranim klijentima, a također i odabranim kadrovima koji mogu pratiti smjerove novih tehnologija.

Suradnik/suradnica

Radno mjesto obuhvaća poslove iz domene obrade poslovne i knjigovodstvene dokumentacije, digitalizacije poslovnih procesa te podrške poslovnim subjektima.

Prijave na natječaj zaprimaju se putem niže navedenog Upitnika. Pitanja iz Upitnika služe za što adekvatniji raspored poslova i radnih mjesta, što znači da se putem istog Upitnika kandidiraju i početnici.
U tom slučaju postoji mogućnost dodjele mentora po potrebi, te se ne očekuje da djelatnici na jednostavnijim radnim mjestima trebaju imati istu razinu znanja kao stariji kolege, o čemu također ovise i plaće, bez obzira na formalno obrazovanje.

No, stoga tražimo djelatnike koji su spremni uložiti potrebno vrijeme u unapređenje svojih kompetencija i znanja, pokazuju visoku razinu analitičnosti i temeljitost, kako bi u konačnici suvereno vladali poslom za koji su zaduženi.

Nakon početnog perioda, zapošljavamo na neodređeno, isplaćujemo 13. plaću, regres, uskrsnicu, božićnicu, darove za djecu, a isplata plaća je uvijek 1. radni dan u mjesecu. S druge strane očekujemo interes za posao, temeljito i efikasno obavljanje istog i nadogradnju znanja u skladu s potrebama struke. Mogući su dogovori oko godišnjeg odmora, radnog vremena u slučaju posebnih obveza (djeca, zdravstveni pregledi) i sl.. Kao poslovna podrška djelujemo kroz poslovnicu u Splitu te u Poslovnom centru Pavlinska u Varaždinu. Složene i rijetke situacije, problematični klijenti i sl. rješavaju se u dogovoru sa starijim kolegama koji imaju ovlasti i načine rješavanja, ili prosljeđuju nadređenima. Ne očekujemo od novozaposlenih rješavanje nemogućih situacija, obzirom da je to uloga vodstva svake tvrtke. Stoga su za one koji na znatan dio pitanja iz upitnika odgovore negativno, predviđene početničke pozicije za osposobljavanje, ukoliko su njihova očekivanja u vezi naknada/plaća u skladu s prezentiranim znanjima i vještinama, bez obzira očekuju li osposobljavanje na teret HZZ-a ili traže Poslodavca koji će snositi taj trošak. Stoga je preporuka da u navođenju početnih želja i očekivanja budete realni, koliko god to smatrate poslom na kojem biste jednoga dana mogli ostvariti svoj potencijal.

Uz dobru organizaciju, sistematičnost, sklonost uočavanju detalja, logiku i temeljitost - savjesno i efikasno obavljen posao uvijek je na osobno zadovoljstvo i zadovoljstvo tima. Uz nastojanje da raspored poslova bude u skladu sa rasporedom rokova, te tako i razina stresa svedena na najmanju moguću mjeru (koliko god se ta riječ u novije vrijeme koristi i u pozitivnom kontekstu). Članovi našeg tima nisu u obavezi biti dostupni niti se javljati nakon završetka radnog vremena, te nastojimo da svoje privatno vrijeme možete imati samo za sebe. Želimo osobe koje će u našem timu ostati dugo i razvijati se osobno i profesionalno, stoga Vas molimo da se ne javljate ukoliko niste sigurni da je upravo to posao koji želite u dugoročnom smislu.

Pratimo pokazatelje učinkovitosti, pravovremenog, točnog i stručnog obavljanja poslova, pridržavanja rokova i točnosti informacija, te raspored poslova ovisi o navedenom.

Uvijek smo otvoreni i za prijave svih onih koji imaju motivaciju za posao ili učenje i osposobljavanje preko neke od mjera HZZ-a, bez obzira imamo li trenutno aktivan natječaj. Za one koji razmišljaju o tečaju knjigovodstva, preporuka je da prvo provjere mogućnosti uvođenja u rad putem mjere HZZ-a po nazivom Osposobljavanje na radnom mjestu (što nije sinonim za stručno osposobljavanje), jer svako osposobljavanje u realnom radnom okruženju ima sasvim drugačiju vrijednost u odnosu na bilo koji tečaj knjigovodstva. Naravno pod uvjetom da uspiju pronaći poslodavca koji je voljan osigurati i opremiti radno mjesto i posvetiti svoje vrijeme obučavanju nekoga 3 ili 6 mj. Za kandidate koji ne vladaju samostalno niti polovinom niže navedenih poslova iz upitnika, pohađanje osposobljavanja na radnom mjestu moguće je i kod nas.
 
O temi plaća u knjigovodstvu možete pročitati na ovom linku. Za osobe kompetentne za samostalan rad na svim tipovima poslova iz nižeg upitnika, imamo uvijek otvorena radna mjesta, uz iznadprosječnu valorizaciju i plaću sukladno razini stručnosti u preuzetim poslovima.
 
Pozvani su kandidati sljedećih usmjerenja:
 • Gimnazija
 • Ekonomska i komercijalna usmjerenja
 • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju, IT
 • Digitalna ekonomija
 • Upravni pravnici porezne struke
 • Upravni pravnici javne uprave (uz SSS ekonomskog smjera)
 
Skrećemo pažnju da je u upitniku nekoliko trik pitanja, po kojima ocjenjujemo pronicljivost kandidata.

Prijave izvan nižeg kandidacijskog obrasca, na email, telefonski i sl. ne zaprimamo. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

KANDIDACIJSKI OBRAZAC

 

 • Objavljeno u Posao

Asistent/asistentica

OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

Osposobljavanje na radnom mjestu (kod poslodavca) namijenjeno je svim nezaposlenim osobama prijavljenim u evidenciju nezaposlenih osoba, kojima ovaj program HZZ-a omogućava da tijekom do 6 mj. rada steknu praktična i primjenjiva znanja iz područja u kojem djeluje poslodavac koji ih prima na osposobljavanje.
Radi se online, tako da lokacija nije presudna, no preferira se uključivanje asistenata u stacionarne timove.

Osposobljavanje može biti:

Ciljane skupine:

 • Za mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih
  - Sve nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Zavod, a koje se osposobljavaju za rad
 • Za mjeru Osposobljavanje na radnom mjestu
  - Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Zavod, a koje se osposobljavaju za rad u zanimanjima složenosti do 3. stupnja ISCED (srednjoškolsko obrazovanje).
  - Nezaposlene osobe prijavljene u Evidenciju Zavoda, a koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine (ISCED 4 i više), za koje nema formalnih programa obrazovanja – uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe sa stečenim kvalifikacijama na visokoškolskoj razini koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati

Rad uključuje praksu s konkretnim klijentima i tvrtkama uz pomoć i nadzor cijelog tima, a posebno mentora koji će ulagati svoje vrijeme u Vaše osposobljavanje, a iskustvo govori i nerijetko radi toga biti u zaostatku sa svojim poslovima i obavezama. U slučaju kada postoji otvoreno radno mjesto, a polaznik pokaže potencijal, interes i odgovornost prema dodijeljenim poslovima u skladu s očekivanjima, moguće je zapošljavanje nakon završetka programa osposobljavanja. Obzirom da poslodavci na poslovima više kvalifikacijske razine ulažu najčešće bitno više resursa u kandidate nego što je naknada HZZ-a, većina poslodavaca iz privatnog sektora će kandidate u kojima vidi potencijal i želju za radom željeti zadržati u radnom odnosu, što uostalom govore i javno objavljene statistike vezano uz raniju mjeru stručno osposobljavanje. A svi znamo da osposobljavanje u radnom okruženju ima sasvim drugačiju vrijednost od bilo kojeg tečaja, te onima koji dobiju priliku savjetujemo da je maksimalno iskoriste u radu s dobivenim mentorima.

Osposobljavanje polaznika za obavljanje operativnih poslova u knjigovodstvu po nalogu, razlikovanje osnovnih financijskih pojmova, upoznavanje sa pojmom likvidacije i obrade ulazne dokumentacije, te knjiženjem izlaznih računa. Upoznavanje s trenutno tehnološki najsloženijim oblikom e-Knjigovodstva kroz sustav integriran s drugim IT sustavima, npr. Web trgovinom, IT sustavom prijevozničke tvrtke itd.

Ovaj program iz sustava naprednih tehnologija je više kvalifikacijske razine, te za njega nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja niti u programima verificiranih tečajeva. Podrazumijeva edukaciju iz područja financija i informatike, te kao takav predstavlja stepenicu prema knjigovodstvu novije generacije. Radi se s klijentima iz cijele RH i inozemstva, neovisno o lokaciji.

Uz ovaj program moguće je i sufinanciranje tečaja knjigovodstva preko HZZ-a.

Naknade polazniku za vrijeme osposobljavanja:

 • novčana naknada nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
 • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima

Početničke prosječne mjesečna neto plaća nakon osposobljavanja možete pogledati na https://www.mojaplaca.hr/placa/ekonomija-financije-racunovodstvo/knjigovoda.

Otvorena je mogućnost prijava za sve koji imaju motivaciju za posao ili učenje i osposobljavanje preko neke od mjera HZZ-a, bez obzira imamo li trenutno aktivan natječaj. Za one koji razmišljaju o tečaju knjigovodstva, preporuka je da prvo provjere mogućnosti uvođenja u rad putem mjere HZZ-a po nazivom Osposobljavanje na radnom mjestu (što nije potpuno ista mjera kao stručno osposobljavanje, ali je slična), jer svako osposobljavanje u realnom radnom okruženju ima sasvim drugačiju vrijednost u odnosu na bilo koji tečaj knjigovodstva. Preduvjet je pronalazak poslodavca koji je voljan osigurati i opremiti radno mjesto te odvojiti vrijeme mentora za angažman i obučavanje 4 ili 6 mj.
Za kandidate koji ne vladaju samostalno niti polovinom niže navedenih poslova iz upitnika, nekoliko puta godišnje imamo natječaj za osposobljavanja na radnom mjestu, a za one koji vladaju većinom tema iz upitnika - uvijek imamo otvorena radna mjesta.

Putem nižeg linka i Upitnika moguće je predati i otvorene molbe, kao i prijave za vrijeme trajanja natječaja. Prijave izvan nižeg kandidacijskog obrasca, na email, telefonski i sl. ne zaprimamo. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

KANDIDACIJSKI OBRAZAC

 


 

RADNI ODNOS

Radno mjesto obuhvaća poslove iz domene digitalizacije i obrade poslovne i knjigovodstvene dokumentacije, automatizacije poslovnih procesa te podrške poslovnim subjektima.
Za poslove asistenta, pozvani su kandidati sljedećih usmjerenja.

 • Gimnazija
 • Ekonomska usmjerenja, komercijalisti
 • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju, IT
 • Digitalna ekonomija
 • Upravni pravnici porezne struke
 • Upravni pravnici javne uprave (uz predznanja iz srednje ekonomske)

Za osobe bez odgovarajućeg radnog iskustva u struci, moguće je i osposobljavanje na radnom mjestu ili stručna praksa. Temu vezanu uz plaće navedenih radnih mjesta možete pročitati u dijelu Posao i kadrovi.

Prijave izvan nižeg kandidacijskog obrasca, na email, telefonski i sl. ne zaprimamo. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

KANDIDACIJSKI OBRAZAC


 Natječaj asistent knjigovodstvo 2024

 • Objavljeno u Posao

Suradnik/ca za obradu podataka

Posao obuhvaća rad u domeni podrške poslovnim subjektima, digitalizacije i obrade poslovne i knjigovodstvene dokumentacije te pripreme za izvještavanje.

Pozvani su kandidati sljedećih usmjerenja:

 • Digitalna ekonomija i ostala ekonomska usmjerenja
 • IT usmjerenja, primjena IKT tehnologije i digitalizacije u poslovanju
 • Upravni pravnici poreznog smjera
 • Gimnazija, prednost matematička uz dodatno obrazovanje u polju računovodstva i financija

Kao suradnik za obradu podataka, preuzeti ćete ključnu ulogu u osiguravanju obrade podataka i dokumentacije te analizu neusklađenosti, grešaka i nedosljednosti kod unosa u cilju pripreme podataka za kreiranje izvješća. Idealan kandidat ima sklonost uočavanja detalja, analitična je osoba te ima vještine rješavanja problema uz solidno razumijevanje računovodstvenih načela. Ako se snalazite s brojevima i radom u multitasking okruženju - ovo je kandidacijski upitnik za Vas.

Odgovornosti

 • Obrada i unos podataka u sustav
 • Identificiranje pogrešake i nedosljednosti
 • Rješavanje uočenih neusklađenosti kroz pripremu za izvještavanje
 • Provođenje interne analize u svrhu osiguravanja točnosti podataka
 • Promicanje paperless poslovanja
 • Proaktivno detektiranje prilika za optimizaciju internog dijela poslovanja
 • Sudjelovanje u aktivnostima za unapređenje poslovnih procesa te procesima digitalizacije
 • Otkrivanje informacija iz izvora podataka i donošenje zaključaka
 • pružanje potpore, podrške i predlaganje aktivnosti za unapređenje poslovnih procesa te sudjelovanje u procesima digitalizacije

Prednosti

Traženi profil:

 • poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
 • napredno korištenje računala, proaktivno snalaženje u radu s različitim IT alatima i platformama
 • snalaženje u zakonskoj regulativi po potrebi
 • izražena odgovornost i agilnost u rješavanju izazovnih situacija
 • preciznost, usmjerenost na detalje i vremenske rokove
 • naglašene analitičke vještine, uočavanje detalja i nedosljednosti, temeljitost
 • sposobnost multitaskinga
 • sklonost radu s brojevima
 • snalaženje s novim aplikacijama i programima te alatima za obradu podataka
 • sistematičnost uz usmjerenost na vremenske rokove
 • dodatna prednost u slučaju rada na srodnim projektima tijekom školovanja ili na sličnim radnim pozicijama
 • želja za kontinuiranom nadogradnjom znanja usavršavanjem osobnih i stručnih kompetencija

Radni odnosno je na neodređeno nakon početnog perioda.

Prijave izvan navedenog upitnika, na email, telefonski i sl. ne zaprimaju se.

Za prijavu je potrebno popuniti sljedeći


KANDIDACIJSKI UPITNIK

Natječaj obrada podataka 2023 

 • Objavljeno u Posao

Voditelj/ica kontrolinga i izvještavanja

Posao obuhvaća rad u domeni podrške poslovnim subjektima, kontrolinga i izvještavanja.

Pozvani su kandidati neovisno o županiji i mjestu stanovanja, sljedećih usmjerenja (SSS/VSŠ/VSS):

 • Ekonomska usmjerenja, prednost digitalna ekonomija
 • IT usmjerenja, primjena IKT tehnologije i digitalizacije u poslovanju
 • Upravni pravnici poreznog smjera
 • Gimnazija, prednost matematička uz dodatno obrazovanje u polju računovodstva i financija

Voditelj kontrolinga i izvještavanja ima ključnu ulogu u nadziranju i upravljanju aktivnostima računovodstvenog kontrolinga i izvještavanja za korisnike naših usluga. Ova pozicija zahtijeva snažan analitički način razmišljanja, izvrsne organizacijske vještine te proaktivnost i agilnost. Ako se snalazite s navedenim te radom u multitasking okruženju - ovo je kandidacijski upitnik za Vas.

Prednosti

• Dobro razumijevanje računovodstvenih načela i koncepata
• Snalaženje u zakonskoj regulativi
• Odgovornost i agilnost u rješavanju izazovnih situacija
• Naglašene analitičke vještine, uočavanje detalja i nedosljednosti, temeljitost
• Sistematičnost uz usmjerenost na vremenske rokove
• Vještine pisane, koncizne komunikacije
• Želja za kontinuiranom nadogradnjom znanja usavršavanjem osobnih i stručnih kompetencija

Odgovornosti

• Praćenje, analizira i evidencija podataka te identificiranje područja za poboljšanje i poticanje operativne učinkovitosti
• Provjera usklađenost s računovodstvenim načelima i relevantnim propisima te suradnja s kolegama u pogledu rješavanja
• Identificiranje pogrešaka i nedosljednosti
• Rješavanje uočenih neusklađenosti
• Provođenje internih analiza u svrhu osiguravanja točnosti podataka
• Sudjelovanje u aktivnostima za unapređenje poslovnih procesa te procesima digitalizacije
• Proaktivno detektiranje prilika za optimizaciju internog dijela poslovanja
• Predlaganje procesa i procedura financijske i računovodstvene kontrole kako bi se osiguralo točno i pravovremeno izvještavanje
• Priprema mjesečnih i kvartalnih izvješća, uključujući pripreme i zaključna stanja za periodične bruto bilance
• Priprema za završne račune kroz kontrolno/analitičke postupke po zadanom hodogramu i uputama uz razumijevanje načela bilanciranja
• Promicanje paperless poslovanja

Radni odnosno je na neodređeno.
Prijave i životopisi izvan navedenog upitnika, na email, telefonski i sl. se ne zaprimaju.
Za prijavu je potrebno popuniti kandidacijski upitnik koji se nalazi na nižoj poveznici.


KANDIDACIJSKI UPITNIK

Natječaj voditelj kontrolinga 2024

 • Objavljeno u Posao

SURADNIK/SURADNICA ZA OPĆE I KADROVSKE POSLOVE

Radno mjesto obuhvaća poslove iz domene općih i kadrovskih poslova.

Traženi profil djelatnika:
- razina obrazovanja: SSS, VŠS, VSS
- usmjerenja: ekonomija, pravo, gimnazija
- napredno korištenje računala, snalaženje u radu s različitim IT alatima i platformama
- poznavanje izvora propisa iz područja radnog prava i poreza
- izražena odgovornost i samostalnost u radu
- agilnost, proaktivnost, organiziranost
- interes za posao, temeljito i stručno obavljanje istog
- odgovoran i savjestan pristup radnim zadacima
- visok stupanj analitičnosti, preciznost, usmjerenost na detalje i vremenske rokove
- promicanje paperless poslovanja i proaktivno detektiranje prilika za optimizaciju internog dijela poslovanja
- pružanje potpore, podrške i predlaganje aktivnosti za unapređenje poslovnih procesa te sudjelovanje uprocesima digitalizacije
- sposobnost multitaskinga
- želja za kontinuiranom nadogradnjom znanja usavršavanjem osobnih i stručnih kompetencija
- prednost poznavanje osnova knjigovodstva
- poželjno znanje engleskog ili njemačkog jezika

 

Opis poslova:

 • priprema dopisa, odluka, akata i sl.
 • sustavno praćenje i primjena propisa naročito iz područja radnih odnosa, zaštite osobnih podataka te poreza
 • priprema i kontrola dokumentacije za zasnivanje, tijek i prestanak radnog odnosa
 • evidencija radnog vremena, odmora, dopusta i drugih prava
 • vođenje kadrovskih evidencija
 • obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
 • pravovremeni unos prijava, odjava i promjena u matičnu evidenciju službi HZMO i HZZO
 • komunikacija s nadležnim službama
 • priprema podataka za obračun plaća
 • kontrola zaprimljene dokumentacije i obrada iste
 • izračun godišnjih odmora i prava temeljem ZOR-a
 • priprema za obračune plaća
 • priprema za obračune drugih dohodaka
 • sudjelovanje u ostalim aktivnostima sukladno potrebama organizacije rada

 

Za prijavu je potrebno popuniti sljedeći KANDIDACIJSKI UPITNIK

Prijave izvan navedenog upitnika, na email, telefonski i sl. ne zaprimaju se.

 • Objavljeno u Posao

Data Solution Specialist

Posao obuhvaća poslove iz domene konfiguracije i administracije sustava, obrade podataka i dokumentacije, automatizacije poslovnih procesa, implementacije novih rješenja te podrške ostatku tima od 7 članova.
Domensko znanje iz područja financija nije nužno, ali je poželjno poznavanje osnova.

Obavljanje poslova iz niže nadležnosti samostalno ili u suradnji s vanjskim izvođačima. Plaća se usklađuje i povećava ovisno o razini samostalnosti.

Tražimo pojačanje na poziciji specijalista za obradu podataka u domeni financija i računovodstva. U sklopu zaduženja je uvođenje novih tehnika obrade podataka i upravljanja poslovnim procesima, konfiguracija sustava, integracija sustava i RPA modela, osiguravanje sigurnosti primijenjenih rješenja. Uz doprinos povećanju digitalizacije poslovnih procesa te unapređenja načina obrade podataka, sudjelovati ćete i u kreiranja potrebnih izvještaja uz osiguravanje usklađenosti sa zakonskim okvirom te poreznim i računovodstvenim propisima.

Uvjeti

 • Poželjno iskustvo s modelima obrade podataka u domeni financija, poreza i računovodstva
 • Osnovno razumijevanje koncepata baze podataka, modeliranja podataka i SQL-a
 • Osnovno poznavanje rada ERP sustava, BPM, RPA, OCR, DMS, Helpdesk te integracijskih platformi 
 • Posvećenost detaljima i sposobnost uočavanja uzoraka i grešaka
 • Visokorazvijene analitičke vještine i vještine rješavanja problema
 • Sposobnost učinkovite, koncizne i agilne komunikacije i suradnje s kolegama
 • Iskustvo u razvoju ili implementaciji CRM ili ERP sustava je prednost
 • Radno iskustvo u području financija i ERP sustava nije uvjet - ali  je ključan visoko izražen interes za rad u navedenoj domeni te agilnost i proaktivnost
 • U slučaju nedostatka odgovarajućeg praktičnog iskustva, postoji mogućnost obavljanja jednostavnijih Enty Level poslova

Odgovornosti

- obrada dokumentacije i dobivenih podataka s ciljem identifikacije potreba i provođenja u tehnička rješenja
- razvijanje modela obrade podataka
- kreiranje izvješća po potrebi te automatizacija standardiziranih procesa
- implementacija nove web stranice te migracija podataka
- procjena postojećih sustava i preporuka poboljšanja u svrhu povećanja učinkovitosti i točnosti, praćenje noviteta
- tehničko vodstvo i podrška ostalim članovima tima
- uspostavljanje procesa integracije i automatizacije
- izrada jednostavnijih skripti samostalno ili u suradnji s vanjskim izvođačima
- provedba zahtjeva i mapiranje u tehničke specifikacije
- kreiranje strategija za automatizaciju procesa
- izrada i implementacija RPA
- detekcija zastoja u obradi i rokovima te prijedlog rješenja u skladu s uspostavljenim poslovnim procesima
- doprinos poboljšanju IT alata za kvalitetniju obradu podataka
- migracije podataka između sustava
- održavanje, provjere valjanosti, arhiviranje, osiguravajući primjenu najboljih praksi, standarda i smjernica
- održavanje i dopunjavanje baze znanja, referentnih smjernica i dokumentacije
- organiziranje i osiguravanje protočnosti informacija
- osiguravanje kontinuiteta obrade podataka
- osiguravanje koherentnosti i usklađenosti podataka s politikama tvrtke i smjernicama
- osiguravanje točnosti, potpunosti i ažurnosti poslova iz svoje domene
- implementacija rješenje za generiranje izvješća iz obrađenih podataka
- praćenje i rješavanje problema s točnošću, korektivne mjere u uzorcima rada koji dovode do grešaka

 

Prijave se zaprimaju putem nižeg upitnika.


Data Solution Specialist

 • Objavljeno u Posao

Tech Lead

Tražimo pojačanje na Tech Lead poziciji u domeni obrade podataka, financija i računovodstva. U sklopu zaduženja je uvođenje novih tehnika obrade podataka i upravljanja poslovnim procesima.

 • Analiza postojećih rješenja te procjena novih tehnologija i tehnika za poboljšanje procesa
 • Razvoj i implementacija RPA modela
 • Konfiguracija i integracija sustava
 • Održavanje i osiguravanje sigurnosti primijenjenih rješenja
 • Rješavanje tehničkih problema
 • Uvođenje novih tehnika obrade podataka
 • Unapređenje digitalizacije poslovnih procesa
 • Sudjelovanje u kreiranja potrebnih izvještaja

 

Prijave se zaprimaju putem nižeg upitnika.


Data Solution Specialist

 • Objavljeno u Posao

Stručni suradnik/ca za e-knjigovodstvo i kadrovske poslove

RADNI ODNOS NA ODREĐENO/NEODREĐENO

Za poslove na kadrovskim i knjigovodstvenim poslovima, pozvane su osobe usmjerenja kao što su ekonomija, upravni pravnici poreznog smjera te gimnazija.

Raspored poslova, pozicija i plaća ovisi o prezentiranim vještinama i kompetencijama, a kandidati bez dovoljno iskustva mogu početi na jednostavnijim poslovima ili kroz osposobljavanje na radnom mjestu. Stoga je preporuka da u navođenju početnih želja i očekivanja budete realni, koliko god to smatrate poslom na kojem biste jednoga dana mogli ostvariti svoj potencijal.
A za one sa 5+ godina radnog iskustva, koji uz to u nižem upitniku prepoznaju koja su to trik pitanja i na njih odgovore smisleno, imamo raspoloživa radna mjesta sa odgovarajućim stupnjem složenosti na kojima se traže veće kompetencije, za sve koji su poslove spremni samostalno preuzeti. U tom slučaju prethodno završeno obrazovanje ima manji utjecaj.

Uvjeti:
- razina obrazovanja: SSS, VŠS, VSS

 • Gimnazija
 • Ekonomska i komercijalna usmjerenja
 • Primjena IT u poslovanju
 • Digitalna ekonomija
 • Upravni pravnici porezne struke
 • Upravni pravnici javne uprave (uz preduvjet SSS ekonomskog smjera)

- radno iskustvo je prednost
- napredno korištenje računala
- poželjno znanje engleskog ili njemačkog jezika
- proaktivnost, sistematičnost
- usmjerenost na osobni rast i razvoj te kontinuirana nadogradnja znanja u skladu s potrebama struke
- odgovoran, savjestan i sistematičan pristup radnim zadacima
- visok stupanj analitičnosti i preciznosti

Pogodnosti:
- dodatne stimulacije ovisno o radnom iskustvu, razini samostalnosti te brzini učenja i napredovanja
- isplaćujemo 13. plaću, regres, uskrsnicu, božićnicu, topli obrok, prijevoz i sl. dodatke
- isplata plaća je uvijek 1. radni dan u mjesecu
- mogući su dogovori oko organizacije kliznog radnog vremena
- stručna asistencija tijekom perioda prilagodbe
- radni odnos na neodređeno ili određeno

Timskim radom omogućavamo postepeno uvođenje u poslove i specifičnosti navedenog oblika poslovanja te napredovanje.
Tražimo djelatnike koji su u potpunosti posvećeni poslu te su spremni uložiti potrebno vrijeme u unapređenje svojih kompetencija i vještina. Želimo osobe koje će u našem timu ostati dugo i razvijati se osobno i profesionalno, te očekujemo visoki stupanj zalaganja i inicijative, stoga je potrebna odgovarajuća razina motivacije i interes za navedeno područje.

Za proaktivne i samostalne osobe otvorene su opcije napredovanja u voditelja računovodstvenog tima sa asistentima.

U upitniku je nekoliko međusobno povezanih pitanja, po kojima ocjenjujemo pronicljivost i staloženost kandidata. Preporuka je stoga da posvetite dovoljno pažnje svim pitanjima, koliko god jednostavno izgledala na prvi pogled.

Prijave izvan nižeg kandidacijskog obrasca, na email, telefonski i sl. ne zaprimamo. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

KANDIDACIJSKI OBRAZAC

 • Objavljeno u Posao

Izjava o zaštiti osobnih podataka potencijalnih kandidata za zapošljavanje

Informacije o identitetu i kontakt podacima voditelja obrade

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka od strane društva VALDEZ d.o.o.

Kontakt podaci društva: , Tel: 042/500 499.

Za potrebe ove izjave pojam „ispitanik“ ili „kandidat„ će se koristiti i u odnosu na osobu muškog spola, kao i u odnosu na osobu ženskog spola kao rodnopravne, ravnopravne i jednakovrijedne osobe, te se isto ne smatra rodnom diskriminacijom. Ispitanik je pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose te čiji se identitet može utvrditi ili čiji je identitet utvrđen.

Način i svrha obrade osobnih podataka

Ako nam dostavite otvorenu zamolbu za posao ili zamolbu temeljem oglašenog slobodnog radnog mjesta, putem naših internetskih stranica ili putem alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta), primate na znanje da će se svi osobni podaci koje ste nam dostavili u svojem zahtjevu/zamolbi za posao odnosno kao privitak istome, u svrhu dokazivanja o ispunjenju Vaših radnih i stručnih kvalifikacija, obrađivati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kako bi proveli selekcijski odabir kandidata ili poduzeli potrebne radnje na
Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas kada se prijavite za neku otvorenu ili željenu poziciju unutar VALDEZ d.o.o., primjerice: identifikacijske podatke, kontakt podatke, podatke o radnom iskustvu, podatke koji se odnose na profesionalne okolnosti te u pojedinim slučajevima, a propisano posebnim propisima, i podatke o kažnjivim osudama i prekršajima. U pojedinim slučajevima možemo prikupljati Vaše osobne podatke i od trećih strana, kao što su reference prethodnih poslodavaca. Iste podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa upravljanja ljudskim potencijalima kako bi identificirali i procijenili idealnog kandidata, osigurali naše poslovanje u skladu sa važećim propisima i zakonima, te u svrhe postavljanja i obrane naših pravnih zahtjeva. Imamo opravdani interes za pohranom Vaših osobnih podataka i po završetku selekcijskog odabira kako bismo Vas, u okviru našeg programa zapošljavanja, uzeli u obzir prilikom zapošljavanja na mogućim budućim radnim pozicijama. Osobne podatke briše po završetku selekcijskog postupka, a najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Molimo Vas da u dokumentaciji koju nam šaljete ili ćete učitati na portal specijaliziran za oglašavanje slobodnih radnih mjesta ne navodite posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju. Iste podatke ne tražimo i nećemo ih prikupljati, osim ukoliko to od nas ne zahtjeva primjenjivi propis.

Drugi primatelji osobnih podataka ispitanika

Primate na znanje da se u redovnom provođenju selekcijskog odabira kandidata, Vaši osobni podaci otkrivaju zaposlenicima unutar Valdez d.o.o. zaduženima za upravljanje ljudskim potencijalima te voditeljima organizacijskih jedinica za koje podnosite zamolbu odnosno zahtjev za zaposlenje, a ukoliko ste zamolbu podnijeli putem portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, i zaposlenicima istog izvršitelja.

Vremensko razdoblje pohrane osobnih podataka

Ako prihvatite zaposlenje, svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog perioda će postati dio evidencije zaposlenika i čuvat će se trajno sukladno posebnim propisima. Ako Vas ne zaposlimo, Vaši osobni podatci bit će pohranjeni tijekom vremenskog intervala od 6. mjeseci nakon provedenog selekcijskog odabira, a potom i trajno brisani, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih podataka. Voditelj obrade, prema procjeni ima pravo brisati podatke i odmah nakon završetka natječaja.

Prava ispitanika

1. Pravo na pristup osobnim podacima: Imate pravo od nas zatražiti informacije o Vašim osobnim podatcima koje društvo VALDEZ d.o.o. obrađuje, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen.

2. Pravo na ispravak osobnih podataka: Ukoliko su pohranjeni Vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave i pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen. Odgovorni ste za davanje ispravnih osobnih podataka dotičnom društvu VALDEZ d.o.o..

3. Pravo na brisanje osobnih podataka: Ukoliko dokažete da razlozi zbog kojih se obrađuju Vaši osobni podaci više nisu legitimni, ni potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili razumni pod dotičnim okolnostima, odgovarajući osobni podaci će biti brisani, ukoliko to ne brane važeći pravni propisi, ili se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose odnosno ako su nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

4. Pravo prigovora na obrade osobnih podataka temeljene na legitimnom interesu voditelja obrade: Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na Vaše interese te temeljna prava i slobode, a u odnosu na one obrade osobnih podataka koje se temelje na našem legitimnom interesu. Dostaviti ćemo Vam tada dostaviti obavijest o tome nadilaze li, po provedenom ispitivanju, naši legitimni interesi Vaše posebne razloge, te ako dokažemo da postoje naši uvjerljivi legitimni razlozi za obradom osobnih podataka koji nadilaze Vaše posebne interese, prava i slobode ili je to nužno zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, iste podatke ćemo u tu svrhu obrađivati, a u protivnom, više nećemo obrađivati iste podatke u odnosnu svrhu.

5. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Imate nam pravo podnijeti prigovor te svakako imate pravo na podnošenje prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka odnosno nadzornom tijelu unutar EU.

6. Zloporaba prava: Imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po Vašem zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja.

7. Pravo na podnošenje upita u svezi sa zaštitom osobnih podataka:

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

, Tel: 042 500 499.

Navedena se prava mogu ostvariti pisanim putem na ili osobno na adresi ureda u Varaždinu, Zagrebačka 89, zgrada Tehnološki park Varaždin.

 • Objavljeno u Posao

Stručna praksa za studente i učenike

PRIJAVE ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE NA KNJIGOVODSTVENIM I KADROVSKIM POSLOVIMA

Prijave za obavljanje prakse moguće je predati putam nižeg obrasca. Prijave izvan nižeg kandidacijskog obrasca, na email, telefonski i sl. ne zaprimamo. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.). Diplomanti s naboljim rezultatima i dnevnikom stručne prakse, imaju mogućnost kod nas nastaviti uvođenje u posao kroz mjeru plaćenog osposobljavanja na radnom mjestu, a više od 50% nakon toga nastavlja kod nas i radni odnos.


KANDIDACIJSKI OBRAZAC
 

U skladu s internim pravilima o stručnoj praksi visokih škola i sveučilišta, studenti nekih studija trebaju u sklopu svojih studentskih aktivnosti obaviti i stručnu praksu.

U pravilu student koji želi obavljati stručnu praksu u određenoj djelatnosti, sam pronalazi tvrtku koja prihvaća studente na stručnu praksu. No, neka sveučilišta sa svoje strane iniciraju i sklapaju ugovore s poslodavcima, čime omogućavaju svojim studentima obavljanje prekse kod ugovornih poslodavaca.
Nakon ugovaranje uvjeta i mogućnosti obavljanja stručne prakse u odabranoj firmi, visokoškolska ustanova upućuju studenta na stručnu praksu u poslovni subjekt koji prihvaća studente na praksu.


Tom prilikom dovoljna je uputnica za stručnu praksu, koja može izgledati slično nižem primjeru.

 

EKONOMSKI FAKULTET
OIB:
Adresa

U P U T N I C A

za stručnu praksu

Studentica: _____________________________________

Molimo Vas da imenovanu studenticu Ekonomskog fakulteta, primite na stručnu praksu u Vašem trgovačkom društvu.

Studentica je obvezna obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 radnih sati u skladu s “Pravilnikom o stručnoj praksi”.

Student/ica je obvezna obavljati stručnu praksu za vrijeme radnog vremena, pridržavajući se svih pravila i propisa koja vrijede za Vaše djelatnike. Ako student/ica na stručnoj praksi ne poštuje pravila ponašanja, molimo Vas da nas o tome izvijestite, a student/icu udaljite i uskratite joj ovjeru stručne prakse.

Nakon uspješno obavljenih obveze za vrijeme trajanja stručne prakse, ovlaštena osoba tvrtke potpisom i pečatom ovjerava “Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi”.

U _____________ dana ____________________

Voditelj/ica stručne prakse:

Navedena Uputnica je ujedno dokaz da se radi o studentu koji se trenutačno nalazi kod poslodavca, a ne o radniku bez ugovora o radu, koji nije prijavljen u radni odnos kod poslodavca.

Za vrijeme obavljanje stručne prakse studenata, nije propisana obveza isplate naknade / nagrade, te o tome odluku donosi poslovni subjekt koji studentima omogućuje praksu i osigurava ostale uvjete.

Vezano za isplatu nagrade učeniku strukovne škole, poslodavac je jednako kao i za učenika prema Ugovorima o naukovanju obvezan redovito isplaćivati ugovorenu nagradu (u prvoj godini 10 ٪, u drugoj 20 ٪, u ostalim godinama 25 ٪ prosječne neto-plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske).


Obzirom na navedeno, i poslodavci koji primaju studente na praksu, mogu izvršiti obračun naknade, te odrediti cijenu prosječnog sata ovisno o fondu sati tog mjeseca kod poslodavca. S obzirom na to da se u praski poslodavci najčešće koriste izračunom prema uputi Komore, u nastavku je dana tablica s izračunom dnevne naknade za rad učenika objavljene u Uputi za isplatu minimalnih nagrada učenicima.

Opis    Naknada za puni fond sati mjeseca Naknada po danu za prosječan “mjesečni fond” od 173,33 sata
Prvi razred 10 % 676,30 kn 3,90 kn
Drugi razred 20 % 1.352,60 kn 7,80 kn
Treći i viši razredi 25 % 1.690,75 kn 9,76 kn

Prema čl. 9. st. 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja mogu se neoporezivo isplatiti učenicima koji pohađaju srednju školu u okviru koje je potrebno obaviti i praktični rad.

U slučaju da poslovni subjekt koji prima studente na praksu, odluči studentu isplatiti nagrada za vrijeme stručne prakse, takva nagrada smatra se oporezivim primitkom studenta te podliježe plaćanju poreza na dohodak prema pravilima oporezivanja drugog dohotka, prema stopi od 20 ٪ + prirez ako postoji. Doprinose za obvezna osiguranja nije potrebno obračunavati.

Opis  Iznos u kn
Bruto drugi dohodak 1.800,00
Porez (20 %) 360,00
Prirez 10 % 36,00
Neto isplata studentu 1.404,00

Podaci o tvrtki/ustanovi:

Naziv:                              _______________________________________________________

Sjedište:                          _______________________________________________________

Adresa:                           _______________________________________________________

Nadležna osoba:     _______________________________________________________

( Ime i prezime, funkcija )

Tel./fax:                                      _______________________________________________________

 

P O T V R D A

o obavljenoj stručnoj praksi

 

kojom se potvrđuje da je studentica/student: _________________________________________________________________

( Ime i prezime, OIB)

obavio/obavila stručnu praksu u vremenu od _______________ do _______________

u ukupnom trajanju od 120 sati

Tijekom stručne prakse studentica/student radila/radio je na sljedećim poslovima (navesti organizacijsku jedinicu-jedinice i poslove)

Mjesto i datum: ________________________________

Nadležna osoba: _______________________________

 • Objavljeno u Posao
Pretplati se na ovaj RSS feed