Log in

Izaslanje na rad u druge države i zdravstvena zaštita

Prijava upućivanja radnika u drugu državu članicu EU podnosi se HZMO-u, a prijava upućivanja u ugovornu državu podnosi se i dalje HZZO-u. Prijava se podnosi u pravilu 8 dana prije dana odlaska radnika, a najkasnije prije samog odlaska. Prijava/Odjava boravka radnika u ugovornoj državi podnosi se na Tiskanicci 4 - Prijava - Odjava boravka u ugovornoj državi ili trećoj državi“ (obrasci se nalaze na  www.hzzo.hr/tiskanice).
Ugovornim državama nazivaju se države koje nisu članice Europske unije, a sa kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, na snazi su ostali ugovori s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Makedonijom, Turskom i Švicarskom.

Poslodavci su oslobođeni obveze plaćanje posebnog doprinosa radi ostvarivanja prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, za radnike koje upućuju na privremeni rad u ugovorne države, međurim i nadalje su obvezni podnijeti prijavu takvog izaslanja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Ako poslodavac ne provede postupak prijave, obvezan je sam snositi troškove zdravstvene zaštite koju je radnik koristio u inozemstvu.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • fotokopiju ugovora o radu
  • akt o upućivanju rad, stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje s naznakom vremenskog razdoblja na koje se upućuje
  • liječničku svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti osiguranika, ne stariju od 90 dana, kojom je prije odlaska osiguranika potvrđeno da je on sposoban za obavljanje poslova radi kojih se upućuje (izdaje doktor specijalist medicine rada)

Potvrda se predaje najbližoj ustanovi po dolasku u mjesto boravka, temeljem čega se u zamjenu dobije potvrda s kojom radnik može u slučaju potrebe koristiti zdravstvene usluge kod ugovornih doktora i javnih zdravstvenih ustanova. Troškove participacije se dodatno plaćaju.

Izaslani radnici koji rade u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Turskoj, temeljem izdane potvrde, ostvaruju pravo na punu zdravstvenu zaštitu. Radnici koji su izaslani na privremeni rad u Bosnu i Hercegovinu ostvaruju pravo samo na hitne zdravstvene usluge.

Radnicima koji su upućeni na privremeni rad u Švicarsku izdaje se potvrda HR/CH 1, kao dokaz o pripadnosti hrvatskom sustavu socijalnog osiguranja. Međutim ugovorom nije regulirano pitanje korištenja zdravstvene zaštite.

Država

 

Rok upućivanja

 

Potvrda o pripadnosti sustavu osiguranja

 

Potvrda o pravu na zdravstvenu zaštitu

 

Opseg dogovorene zdravstvene zaštite

 

zaposleni

 

samostalna djelatnost

 

BOSNA I HERCEGOVINA

 

24 mj.

 

12 mj.

 

HR/BH 1

 

HR/BH 4

 

hitno potrebne zdravstvene usluge

 

CRNA GORA

 

24 mj.

 

12 mj.

 

HR/SCG 101

 

HR/SCG 111A

 

puna zdravstvena zaštita

 

MAKEDONIJA

 

24 mj.

 

12 mj.

 

HR/RM 1

 

HR/RM 4

 

puna zdravstvena zaštita

 

SRBIJA

 

24 mj.

 

12 mj.

 

HR/SRB 101

 

HR/SRB 111A

 

puna zdravstvena zaštita

 

TURSKA

 

24 mj.

 

24 mj.

 

HR/TR1

 

HR/TR3

 

puna zdravstvena zaštita

 

Ukoliko je radniku iz nekog razloga ipak naplaćena zdravstvena zaštita unatoč pribavljenoj ugovorenoj potvrdi, radnik ima pravo HZZO-u podnijeti zahtjev za naknadu naplaćenih troškova, uz koji je obvezan priložiti medicinsku dokumentaciju i račune.

Pružamo uslugu pribavljanja A1 obrasca za izaslane radnike, te pomoć i savjete oko obračuna plaće i drugih davanja za izaslane radnike. Za detaljnije informacije možete se obratiti preko niže navedenog kontakt obrasca ili putem stranice http://www.virtualni-ured.net/hr/kontakt.html.