Log in

Radne dozvole za strance u Hrvatskoj - u 2022. god. u roku 20-30 dana

I u 2023. vrijede pravila koja su stupila na stanug 01.01.2021. po kojima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) najprije se mora zatražiti testiranje tržišta, koje bi trebalo biti dano u roku od 15 dana. S testom tržišta rada od HZZ-a koji potvrđuje opravdanost zapošljavanja stranca, zahtjev se predaje na MUP-u, koji od HZZ-a tada traži provjeru poslodavca. Radne dozvole Policijska uprava u mjestu poslodavca izdavat će u roku 15 dana temeljem pozitivnog mišljenja HZZ-a, ukoliko su zadovoljeni ostali uvjeti, tako da bi ukupna procedura od kompletiranja dokumentacije i prvog zahtjeva trebala trajati oko 30 dana. Zakonom je propisan novi model zapošljavanja stranaca, tako da Vlada Republike Hrvatske neće više utvrđivati godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja, odnosno stranih radnika, već se poslodavci moraju za pronalaženje radne snage prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji će provoditi test tržišta rada (pronalazak radne snage na domaćem tržištu rada).

Nakont testa tržišta rada, pozitivno mišljenje Zavod će dati ako poslodavac obavlja registriranu djelatnost i uredno podmiruje obveze državi, ima minimalno jednog zaposlenog na neodređeno i puno radno vrijeme u zadnjih šest mjeseci s područja Hrvatske i EGP-a, te nije osuđivan zbog neisplate plaća. Prema našem iskustvu, od poslodavaca se prethodno prikupljaju i kompletiraju dokumentacije čeka također oko 15 dana, što ponekad može produžiti postupak na ukupno 45 dana. Navedeni period moguće je skratiti i na 20 radnih dana uz podršku naših djelatnika, te uz efikasnu suradnju s poslodavcem.

Mišljenje HZZ neće se tražiti u slučaju niže navedenih izuzetaka:

  • produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje
  • sezonsko zapošljavanje državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine
  • dozvole za boravak i rad sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.)

Postoje također i izuzeća, odnosno zanimanja za koja nije potreban test tržišta rada u 2022. god. Ukoliko tražite podatak za neku drugu godinu, možete nam poslati upit.

Zanimanja bez testa tržišta rada (sve županije):
zidar
tesar
armirač
betonirac
zavarivač
fasader
monter građevinskih elemenata
rukovatelj građevinskim strojevima
klesar
rukovatelj kranom
stolar
radnik visokogradnje
radnik niskogradnje
monter cjevovoda
soboslikar i ličilac
krovopokrivač
vodoinstalater
elektroinstalater
instalater grijanja i klimatizacije
hidroizolater
monter metalnih konstrukcija
polagač keramičkih pločica
podopolagač
izolater
limar
bravar
elektromonter
električar održavanja
vozač teretnog vozila
vozač teretnog vozila s prikolicom
automehaničar
autolakirer
autolimar
kožarski radnik
krojitelj krzna i kože
kuhar nacionalne kuhinje
slastičar
pekar
mesar
programer
dizajner korisničkog sučelja
sistemski administrator

Zanimanja:
konobar
kuhar
za županije:
 Istarska županija,
 Primorsko - goransku županija,
 Zadarska županija,
 Ličko - senjska županija,
 Šibensko - kninska županija,
 Splitsko - dalmatinska županija
 Dubrovačko - neretvanska županija,
 Grad Zagreb
 Zagrebačka županija
 Međimurska županija,
 Krapinsko - zagorska županija
 Varaždinska županija

Zanimanja:
 sobar,
 čistač,
 pomoćni kuhar
 pomoćni konobar
za županije:
 Istarska županija,
 Primorsko - goranska županija
 Dubrovačko - neretvanska županija

Sezonski rad - zanimanja:
 sobar,
 čistač,
 pomoćni kuhar
 pomoćni konobar
za županije:
 Zadarska županija,
 Šibensko - kninska županija,
 Splitsko - dalmatinska županija,
 Grad Zagreb
 Zagrebačka županija
 Istarska županija,
 Primorsko - goranska županija
 Dubrovačko - neretvanska županija

 


U vezi radnih dozvola potrebno je poznavati propise iz relevantnih područja, kao što je npr.:

• pravni izvori koji uređuju izaslanje radnika
• tko se smatra izaslanim radnikom
• ugovor o radu kod upućivanja na rad u inozemstvo
• izaslanje ili službeni put
• izaslanje u treće zemlje
• uvjeti za izlaslanje radnika
• izaslanje samozaposlenih osoba
• izaslanje radnika od strane Agencija za privremeno zapošljavanje
• procedura koja se provodi prije izaslanja (postupak izdavanja potvrde A1, tiskanice T4 i dr.)
• administrativno-tehnički zahtjevi države u koju se radnik upućuje
• uvjeti zaposlenja radnika za vrijeme njegovog izaslanja – minimalno radno vrijeme, sati odmora, godišnji odmor, zaštita na radu, uvjeti povratka u zemlju, prestanak radnog odnosa i dr.
• visina primitaka na koje radnik ima pravo na vrijeme izaslanja
• provedba nadzora od strane nadležnih tijela države u koju se radnik upućuje
• postupak nakon završetka izaslanja

Također je potrebno poznavati propise i metodologiju rada vezano uz porezno-računovodstveni dio:

• izaslani i ustupljeni radnici u matičnoj evidenciji mirovinskog osiguranja
• obračun plaće i drugih primitaka radnika za vrijeme rada u inozemstvu ovisno o državi izaslanja
• obračun doprinosa za izaslane radnike
• doprinosi za beneficirani staž u razdoblju izaslanja
• primjena najviše mjesečne osnovice
• poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
• oporezivanje plaće izaslanih radnika – primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
• oporezivanje plaće radnika koji je rezident treće zemlje, a izaslan je u državu EU
• INO-Izjava
• koje se neoporezive naknade mogu isplatiti izaslanom radniku
• porezne obveze ustupljenih radnika
• poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
• naknada za bolovanje izaslanih radnika
• ozljeda na radu izaslanih radnika
• iskazivanje plaće i drugih primitaka izaslanih radnika na obrascu JOPPD i INO-DOH obrascu

 

Za sve detaljnije informacije o trenutačnoj praksi odobravanja radnih dozvola, poslodavci nam se slobodno mogu obratiti putem rubrike Kontakt.