Log in

Radne dozvole za državljane trećih zemalja izvan EU

Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Dozvola za boravak i rad, odnosno radna dozvola je jedinstvena dozvola kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. 

Radne dozvole izdaju se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'. 

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:

 • stalni boravak
 • azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja koji je odobren temeljem ugovora o gostovanju. 

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9ana temelju godišnje kvote  stranac je dužan priložiti:
 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku važeće putne isprave
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • dokaz o adresi na kojoj se odobrava privremeni boravak (ugovor o najmu adrese za prijavu)

Tvrtkama-partnerima pružamo pomoć prilikom rješavanja radnih dozvola za državljane trećih zemalja te osiguravamo najam adrese za prijavu privremenog boravka stranaca-njihovih zaposlenika koja je nužna za dobivanje radne dozvole.