Log in

Online knjigovodstvo / eKnjigovodstvo

Na temelju višegodišnjeg iskustva u korištenju naprednih tehnologija osmislili smo i uspješno proveli projekt "eUred/knjigovodstvo bez papira".

Cilj projekta je poboljšati konkurentnost hrvatskih subjekata malog i mikro gospodarstva putem upotrebe elektroničkog poslovanja (e-business) i elektroničkog  trgovanja (e-commerce), a za njima prihvatljivu cijenu.

Objedinili smo naše znanje u korištenju internet tehnologija te višegodišnje iskustvo u vođenju knjigovodstva te strankama ponudili uslugu ONLINE knjigovodstva sa mogućnošću ugovaranja VIRTUALNOG UREDA.

Analizom dosadašnjeg rada utvrdili smo da je količina papirnate dokumentacije višestruko smanjena, a brzina protoka informacije između stranke i knjigovodstvenog ureda je maksimalno ubrzana. Izbjegnuto je i ograničenje radnog vremena servisa jer se dokumentacija dostavlja elektronskim putem u bilo koje doba.

Arhiva dokumenatacije je u firmi, a uz svaki knjiženi dokument pridružuje se kopija dokumenta te rijetko ima potrebe za traženjem papirnatog dokumenta u arhivi.

Svi ostali dokumenti su arhivirani u programu te nema potrebe dostavljati papirnate dokumente u knjigovodstveni servis.

Knjigovodstveni program je dostupan putem interneta te mu možete pristupiti u bilo kojem trenutku sa bilo kojeg mjesta na kojem imate pristup internetu.

Knjiženje dokumenata se odvija u najkraćem mogućem roku što omogućava ažurne informacije o poslovanju firme potrebne za donošenje kvalitetnih odluka.

Svi izvještaji i dokumenti koji se predaju nadležnim službama (porezna uprava, FINA) predaju se u elektronskom obliku.

Navedene usluge svele su na minimum gubitak vremena radi odlaska u knjigovodstveni servis, Poreznu upravu ili FINA-u i smanjile troškove poslovanja, a time povećale konkurentnost.