Log in

Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima iz 2024 - sporne odredbe

Sporne odredbe iz novog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima niže su prikazane u grafičkom obliku.
Izgleda da je nekome pomanjkalo IF naredbi u petlji kod sastavljanja zakonskih odredbi i odredbi pravilnika, jer nije slušao na satu programiranja i matematike i kad se učila kombinatorika...

 

»Članak 16.b

(1) Ako je ukupna mjesečna bruto plaća niža od 300,00 eura umanjenje mjesečne osnovice iz članka 21.a Zakona može se koristiti do iznosa obračunane bruto plaće.

(2) Ako se plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata te je prilikom prethodnih isplata korišteno umanjenje mjesečne osnovice u iznosu većem od propisanog člankom 21.a stavkom 1. ili stavkom 2. Zakona, prilikom sljedeće isplate plaće za isti mjesec potrebno je uvećati mjesečnu osnovicu za iznos umanjenja koji je iskorišten iznad propisanog iznosa.

(3) Ako osiguranik radi kod dva ili više poslodavaca, svi poslodavci primjenjuju umanjenje mjesečne osnovice iz članka 21.a Zakona ili na temelju izjave osiguranika iz članka 21.a stavka 5. točke 1. Zakona ili na temelju podataka Porezne uprave iz članka 21.a stavka 5. točke 2. Zakona. Radnik se može unaprijed svim poslodavcima izjasniti da im neće dostavljati izjave o visini bruto plaće, u kojem slučaju svi poslodavci primjenjuju umanjenje mjesečne osnovice na temelju podataka Porezne uprave.

(4) Izjavu o broju poslodavaca i iznosu bruto plaće kod svakog poslodavca u tom mjesecu iz članka 21.a stavka 5. točke 1. Zakona osiguranik je dužan dostaviti svim poslodavcima prije isplate plaće koja se prva isplaćuje u tom mjesecu.

(5) Podatak o iznosu bruto plaće iz stavka 4. ovoga članka poslodavci su dužni dati osiguraniku na njegov zahtjev prije isplate plaće koja se prva isplaćuje u tom mjesecu.

(6) Ako poslodavci za osiguranika koji radi kod više poslodavaca umanjuju mjesečnu osnovicu prema podacima Porezne uprave iz članka 21.a stavka 5. točke 2. Zakona, iznos umanjenja mjesečne osnovice smatra se konačnim bez obzira na ukupan iznos bruto plaća koje se isplaćuju u tekućem mjesecu.

(7) Uvid u podatke o iznosu umanjenja mjesečne osnovice iz članka 21.a stavka 5. točke 2. Zakona Porezna uprava osigurat će s drugim radnim danom u mjesecu.

(8) Ako poslodavci primjenjuju umanjenje mjesečne osnovice na temelju podataka Porezne uprave iz članka 21.a stavka 5. točke 2. Zakona, uvid u podatke Porezne uprave mora se koristiti barem za dva uzastopna mjeseca obračuna, osim u slučaju iz članka 21.a stavka 6. Zakona.«.


Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_143_1957.html

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima čl.16b