Log in

Izmjene Zakona o Hrvatskoj kospodarskoj komori

U Narodnim Novinama 144/21 je objavljen pročišćeni tekst novog Zakona o Hrvatskoj gospodarsoj komori. Zakon stupa na snagu 04.01.2022 godine.
Najvažnije izmjene Zakona su vezane uz plaćanje članarine za HGK.

Tako su novim Izmjenama Zakona, od plaćanja članarine izuzete tvrtke koje ne prelaze 2 od navedena 3 kriterija:
− ukupna aktiva: 7.500.000,00 kuna
− ukupni prihodi: 15.000.000,00 kuna i
− broj zaposlenih: 50.

Tvrtke koje zadovoljavaju dva od tri navedena kriterija će i dalje morati plaćati članarinu HGK prema odluci koju donese skupština HGK.