Log in

Knjigovodstvene usluge - cijena za 2022.

Knjigovodstvene usluge cijene Knjigovodstvene usluge cijene

Cijena knjigovodstvenih usluga za manje firme kreću se od 300,00 kn+pdv, ovisno o količini i vrsti dokumentacije te broju zaposlenika.
Detaljniji Cjenik knjigovodstvenih usluga nalazi se u nastavku.

Knjigovodstvene usluge - cijena usluge knjiženja dokumentacije

UslugaKoličinaCijena
Obrada i knjiženje do 20 URA/IRA kom 100,00
Obrada i knjiženje do 50 primki/otpremnica kom 250,00
Knjiženje do 25 izvoda / 50 transakcija kom 50,00
Knjiženje blagajničke dokumentacije do 20 uplatnica/isplatnica kom 200,00
Knjiženje do 10 putnih naloga i predaja JOPPD izvještaja za Poreznu kom 100,00
Knjiženje loko vožnje i predaja JOPPD izvještaja za Poreznu kom 100,00
Priprema naloga za plaćanje kom. 10,00
Ostala knjiženja putem temeljnice po stavci 2,00

Knjigovodstvene usluge - cijena usluge vođenja imovine

UslugaKoličinaCijena
Evidentiranje osnovnih sredstava kom 12,00
Evidentiranje sitnog inventara kom 12,00
Izvješće s popisom imovine kom 150,00
Obračun amortizacije kom 100,00

 

Knjigovodstvene usluge - cijena usluge obračuna plaća i dohodaka

UslugaKoličinaCijena
Obračun plaće i dr. naknada uključujući predaju JOPPD izvještaja na Poreznu kom 100,00
Ispis platnih lista, kovertiranje i slanje poštom kom 10,00
 Slanje platnih lista na email kom 0,00
Godišnje izvj. o isplati plaća (IP) kom 100,00
Prijava/odjava/promjena na HZMO/HZZO kom 100,00
 

Knjigovodstvene usluge - cijena usluge izrade financijskih izvješća

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni/tromjesečni obračun PDV-a i predaja kom 100,00
Mjesečni/tromjesečni obračun PDV-a i predaja po naplaćenom kom. 150,00
TSI kom 300,00
GFI kom 2.500,00
Bruto bilanca kom 500,00
RDG kom 1.500,00
Godišnji obračun spomeničke rente za Poreznu Upravu kom 50,00
Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici (TZ) kom 50,00
Godišnji obračun općekorisne funkcije šuma kom 50,00
Izvješće o novčanom toku kom. 300,00

*uključuje Bilancu,Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluku o prihvaćanju financijskok izvješća i Odluku o raspodjeli dobitka

Cijena knjigovodstvenih usluga izrade ostalih izvješća na zahtjev

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1) 1 h 150,00
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2) 1 h 150,00
Izvješće o dugovanjima kom 70,00
Izvješće o potraživanjima kom 70,00
Godišnji izvj. o investicijama u dugotr. imovinu (INV-P) 1 h 300,00
Izvješće o obračunanom posebnom porezu na luksuze 1 h 300,00
Ostale usluge i izvještaji na zahtjev 1 h 150,00

Poslovna podrška, administracija i tajničke usluge

UslugaKoličinaCijena
Paušal + e-Porezna i e-Regos kom. 250,00
Porezi i računovodstveno savjetovanje 1 h 375,00
Poslovno savjetovanje 1 h 375,00
Analiza financijskih pokazatelja 1 h 375,00
Administrativna podrška i kadrovske usluge mjesec 350,00
Obračun kamata kom 100,00

 Novije generacije poduzetnika ne zadovoljavaju se više knjigovodstvom kao servisom za propisano izvještavanje i oporezivanje, nego žele kontinuirani uvid te pravovremene i transparentne podatke na kojima mogu temeljiti poslovno planiranje i odlučivanje u realnom vremenu 24/7.

Posjetiti nas možete u našim poslovnicama - Varaždin, Zagreb, Split i Zadar.